kukštera

kukštera
kùkštera sf. (1), kukšterà (3b) 1. J viršutinė nugaros dalis ties sprandu, tarpupetė: Nėšinkis laukan, o gausi par kukšterą Yl. Petras keturis pūrus rugių ant kukšteros paneša Lkv. Užlipo lapė vilkui ant kukšteros (ps.) . Petris sudėjo į krūvą savo drabuželius, surišo, uždėjo sau ant kukšteros ir išejo M.Valanč. Į kukšterą įkabina skrynelę su žolėmis M.Valanč. Paimk vaiką į kùkšterą J.Jabl. Vaikas pavargo, panešėki jį kukštera Lkv. Lašinių paltį į kukšterą įkabinęs apnešė tris kartus apsuk savo rugius S.Dauk. Visa kùkštera sušlapo Kal.nugara, kupra: Senis į kùkšterą susimetęs . Mačiau žmogų su didele kùkštera (kuprotą) On. 2. ant nugaros nešama našta, dėklė, kuprinė: Kukšterą besinešąs tris kartus už save didesnę Brs. Velka kukšteroms arba kretilais, pila į pastoges kopūstus, batvinius Žem. Ans gerą kùkšterą medžių parsinešė Pln. | Visas turtas kukštero[je] Šts. Sūnus parejo su paviržiu kùkštero[je] Sr. Seniau kožnas kriaučius turėjo kùkšterą (odinį krepšį), o ten visas jo turtas: žirklės, noperskas, mieros… Ds. Mauk namo, šveiskis batus ir kraukis daiktus į kukšterą . 3. kuokštas; kuodas: Boba nurovė jam visą kùkšterą [plaukų] Pžrl. 4. scom. Šlč neūžauga.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kukštera — kùkštera dkt. Nẽša mai̇̃šą rugių̃ ant kùkšteros …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • besogai — ×besogai (l. bisagi) sm. pl. [K], bėsogai MŽ, N kuprinė, kukštera, dėklė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimt — bìmt interj. Rk, bim̃t 1. žr. bimbt 2: Bimt iš lovos iškritau J. Pakišau koją, tai tas storulis bìmt ir guli Gs. Bim̃t ant šono padribo Šk. Tai išgirdęs, bimt pamečiau kukšterą M.Valanč. | Šaukštu kakton bìmt Rdm. 2. staigiam veiksmui žymėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukarai — kukãrai sm. pl. (2) NdŽ, kùkarai (1) kupra, kukštera, kukuriai: Neša an kùkarų Mrc. ║ pečiai: Jis turi plačius kukarus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuktaros — kùktaros sf. pl. J1 žr. kukštera 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukuras — kùkuras sm. (3b), kukùras (2) Vs nugaros dalis ties sprandu, kupra, kukštera: Tai man šiandien kùkuras skauda, nežinau, kas yra Švnč. Panešiok man in kùkuro Rš. Duok duok jam kukurañ – ko lenda! Slk. Neklausai – kukurañ gausi ir nueisi!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukuris — kukùris sm. (2), kukurỹs (3b) nugaros dalis ties sprandu, pečiai, kupra, kukštera: Kap duosiu kūloku kukùrin, tai net persiversi! Mrk. Nemušk manęs per kukùrį Lš. Kap gausi kukuriñ, tai klausysi! Vlk. Aš per tvorą lept, man boba kukuriñ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukurė — kukùrė sf. (2) kukštera, kupra: Štai kad duosiu kukurėn, tai žinosi! V.Krėv. Bambėk, varly, kol kukurėn gausi! KrvP(Mrc). Jonukas ant kukùrės jodinėjo savo mažą brolį (nešiojo ant kupros pasisodinęs) Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukštara — kùkštara sf. (1) BŽ24 žr. kukštera: 1. J, Kv Pasėdi, o paskiau ant kukštaros užsirangai, ir mudu lakstome po kabinetą rš. Nu gimimo mūsų liuosas kukštaras nakties darbas nuslogavo S.Dauk. 2. Ateina kromininkas, nešdamas didelę kùkštarą ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukšteras — sm. Jš, LL254 žr. kukštera 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”